بهترین خریدار ضایعات در جمشیدیه تهران – 09125876456