قیمت هر شاخه میلگرد ساده میانه در بازار امروز چقدر است؟