روش تخریب سازه های آهنی | روش تخریب سازه های فولادی

روش‌های تخریب سازه‌های فولادی


روش تخریب سازه های آهنی

در روش تخریب سازه های آهنی ، بسیاری از ساختمانهای مجاور دچار خسارت مالی یا تخریب شده اند و این حوادث گاها منجر به تلفات شده است. با توجه به موارد فوق ، عملیات تخریب باید به روشی کاملاً حرفه ای انجام شود. از دیدگاه علمی و با بررسی شرایط موجود ، مناسب ترین روش های اجرایی انتخاب تخریب انتخاب شده و از همه مهمتر ، مقوله ایمنی عملیات تخریب مهم است.

با برنامه ریزی مناسب عملیات تخریب و اجرای این عملیات با توجه به انواع روش های مناسب برای انواع مختلف سازه های فلزی و اجزای آنها ، می توان به اهداف زیر دست یافت.

روش‌های تخریب سازه‌های فولادی

روش تخریب ساختمان فولادی

روش تخریب ساختمان فولادی به معنای دیگر ویران کردن سازه ، خراب کردن ، تخریب یا خرد کردن و همچنین تخریب ساختمان یا سازه یا هر قسمت از آن با استفاده از روش های از پیش برنامه ریزی شده و کنترل شده است. شرکت آلپرت ضایعات در خصوصی خرید ضایعات در تهران , ضایعات ساختمان شما را خریدار است

بررسی ساختمان

بررسی ساختمان یا ارزیابی یک ساختمان به معنای بازرسی از ساختمان و اطراف آن برای شناسایی مشکلات احتمالی ممکن است در طول عملیات تخریب و همچنین ارسال پیشنهادهای تخریب باشد.

پوشش محافظ ساختمان

پوشش محافظ ساختمان موقت است که در اطراف یک ساختمان در حال ریزش ساخته شده است و به آن یا به یک دیوار خارجی مجاور متصل شده است تا زباله های بیرون آمده از ساختمان را جمع آوری و ذخیره کند.

تخریب انفجاری ساختمان

تخریب انفجاری ساختمان و یا انهدام با مواد منفجره ساختمان به معنای تخریب مواد منفجره است که در طی آن آوارهای ساختمانی وارد ساختمان یا به صورت کنترل شده می شوند. قبل از هرگونه تخریب ، انجام ارزیابی دقیق ساختمان با ارزیابی مناسب مهم است. به طور کلی ، ارزیابی باید شامل ارزیابی ساختاری و ارزیابی ساختارها و همچنین تصاویر و فیلم های گرفته شده برای استفاده های بعدی باشد. براساس نتایج این ارزیابی ها ، طرح تخریب باید با یک گزارش و محاسبات ساختاری همراه باشد تا پایداری ساختمان تخریب شده و کلیه ساختمان ها ، سازه ها ، خیابان ها ، زمین و خدمات را ارزیابی کند.