9 ژانویه 2021

آلومینیوم و صنعت دریانوردی

آلومینیوم و صنعت دریانوردی آلمینیوم و صنعت دریانوردی : آلیاژهای جدیدی که برای تولید قطعات اکسترود شده ، ریخته گری و نورد با مقاومت در برابر […]